Πλήρης έλεγχος της εγκατάστασής σας με χρήση εξειδικευμένου οργάνου. Αφορά τα παρακάτω:

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων
 • Φωτοβολταϊκά, αυτόνομα διασυνδεδεμένα συστήματα
 • Εγκατάσταση γεννητριών
 • Ανακαίνιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων οικιών, και  καταστημάτων
 • Θεμελιακή γείωση
 • Φωτισμός κήπου
 • Φωτισμός ασφαλείας
 • Αυτοματισμοί κτιρίων
 • Ηλεκτρολογικός έλεγχος και συντήρηση εγκατάστασης
 • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων,
 • Ηλεκτρολογικοί Πίνακες
 • Σχάρες καλωδίων
 • Έξυπνα Σπίτια (KNX)
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Θυροτηλεοράσεις, θυροτηλέφωνα
 • Συστήματα ασφαλείας, Συναγερμοί
 • Πυρανίχνευση
 • Πιστοποιητικά για ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ