Διεκπεραιώνονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Εγκατάσταση εξοπλισμού λεβητοστασίου, συντήρηση και ρύθμιση καυστήρων πετρελαίου. Με εξειδικευμένο όργανο μέτρησης καυσαερίων, μετράται η απόδοση του καυστήρα και ρυθμίζεται κατάλληλα ώστε να εξοικονομείται ενέργεια.
  • Πυρασφάλεια στο χώρο του λεβητοστασίου
  • Επισκευή σε περίπτωση βλάβης

Το ιδανικό είναι οι καυστήρες να ρυθμίζονται και να συντηρούνται την άνοιξη.