Πλήρης φάκελος και διεκπεραίωση στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες. Αφορά κυρίως:

  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Πρατήρια LPG
  • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
  • Βιοτεχνίες
  • Βιομηχανίες
  • Εργαστήρια χαμηλής όχλησης
  • Συνεργεία οχημάτων